مسباره سند بلاستینگ

دسته بندی : تخصصی -

شرکت تلاشگران نیرو سایش آذر جهت فروش مسباره و تخفیف  ویژه برای مشتریان و مصرف کنندگان سند بلاست برای هرتن مسباره مات با جمبو بگ هر تن ۱ میلیون تومان در نظر گرفته است.به مدت دوهفته 💎