دانه بندی مسباره 0 تا 0.5 میلیمتر

لیست محصولات

دانه بندی  محصول

 واحد ١ ٥/٠ < میلی-متر

٢ ٦٨/١ – ٥/٠ میلی-متر

٣ ٠/٢ – ٥/٠ میلی-متر

٤ ٠/٢ – ٠/١ میلی-متر

٥ ٠/٣– ٠/٢ میلی-متر

مشخصات فنی محصول

  ١ مس درصد ٢٥/١ – ٢٥/٠ ٢

آهن (کل) درصد ٥٠ – ٣٠ ٣

اکسید آهن (دو، سه) درصد ١٤ – ١١ ٤

اکسید آلومینیوم درصد ٥ – ٣ ٥

دی اکسید سیلیکون (کل) درصد ٣٥ – ٢٥ ٦

روی درصد ١/٠ < ٧ اکسید کلسیم درصد ٧ - ٥ ٨

اکسید منگنز درصد ١/٠ < ٩

اکسید منیزیم درصد ١/٠ < ١٠

از دست دادن مواد فرار در اثر گرما درصد ٠١/٠ <

مشخصات فیزیکی

 ١ رنگ - سیاه

٢ وزن مخصوص گرم بر سانتیمتر مکعب ٤ – ٣

٣ شکل ذرات - چند وجهی ٤ حلالیت - نامحلول

٥ سختی موس ٧– ٥

مزیت¬های سرباره مس

سرعت تمیز کردن بسیار بالا

سطح گرد و غبار بسیار کم

مصرف کمتر ساینده

قابل بازیافت

ظرفیت تولید سالیانه: ١٠٠٠٠ تُن (با توجه به شرایط بازار، قابل توسعه است)